Make your own free website on Tripod.com

Okulu attılar (5 Şubat 1999,  Hürriyet)
Nuran ÇAKMAKÇI / İSTANBUL

Bomonti Ermeni İlkokulu'nun 45 öğrencisi kıİ ortasında binalarından atıldılar. Okulun kirayı ödemediğini ileri süren Miltaİ Şirketi haciz iİlemi yaptırınca, binadaki tüm eİya bah_eye yığıldı. Kü_ük öğrenciler Pazartesi günü bah_ede dersbaİı yapacaklar.

Tatilin ardından 2'nci öğretim döneminin baİlamasına 3 gün kala, Bomonti Ermeni İlkokulu'nun 45 öğrencisi, yaİamları boyunca unutamayacakları bir üzüntü yaİadılar. Binalarının boİaltıldığını, tüm ara_-gere_, sıra ve masaların bah_eye atıldığını duyarak okullarına koİan öğrenciler, gördükleri manzara karİısında İaİkına döndüler. Dersleri izledikleri karatahtaların bile yerlerde süründüğünü görünce _ok üzülen öğrenciler, ‘‘Biz İimdi nerede okuyacağız?’’ diyerek, ağlamaklı oldular.

SORUNLAR YUMAĞI

Ermeni Katolik Mihitaryan Okul ve Manastırı Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Şiİli İzzetpaİa Sokak 45 numaradaki bina, 1958 yılında Emine Tevfika Ayaİlı'dan 710 bin liraya satın alındı. Tapuyu eline alan vakıf yönetimi, 1808'de kurulan okulu buraya taİıyarak, 1963-64 öğretim yılında yeni binasında eğitime baİladı. Ancak 1980 yılında okula gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiİleri, vakıf yöneticilerine binanın asıl sahiplerinin kendileri olmadığını söylediler. Müfettiİler, ‘‘1936'dan sonra azınlıkların vakıf olarak bina alma hakları yok. Bu nedenle, tapunuz ge_ersizdir’’ dediler.

VAKIFLAR EL KOYDU

Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü araİtırmalara baİladı ve tapu iptal davası a_ıldı. Araİtırmalar sonucu Emine Tevfika Ayaİlı'nın öldüğünü belirleyen yetkililer, varislerinin peİine düİtü. Ayaİlı'nın mirasının bir bölümünü Ankara Ayaİ Belediyesi'ne bağıİladığı ortaya _ıktı. Ayaİlı'nın Şiİli'deki okul binasının dörtte birini ise kardeİine verdiği anlaİıldı. Ayaİlı'nın kardeİinin de bu hakkını Miltaİ Şirketi'ne devrettiği belirlendi.

Bu arada, Ermeni Katolik Mihitaryan Okul ve Manastırı Vakfı Yönetim Kurulu, Ayaİ Belediyesi ile ge_en yıl baİında bir anlaİma yaptı. Binayı kullanma karİılığında vakıftan ayda 400 milyon lira alan Belediye Baİkanlığı, bu paranın dörtte birini, yani 100 milyon lirayı Miltaİ Şirketi'ne gönderdiğini iddia etti. Ancak ge_en Salı günü Şiİli Adliyesi'ne baİvuran Miltaİ Şirketi yetkilileri, kira alamadıklarını bildirdiler. Davanın görüldüğü İcra Mahkemesi de, okul binasının tahliyesini kararlaİtırdı. Görevliler, bina i_indeki kütüphane, okul sırası, evrak, anasınıfı oyuncakları ve piyano gibi eİyayı birka_ dakikada bah_eye taİıdılar.

S-RE TANIMADILAR

Okulun bağlı bulunduğu Ermeni Katolik Mihitaryan Vakfı Yönetim Kurulu Baİkanı Vahe Aslanata, ‘‘Okullar kapanıncaya kadar süre tanımalarını istedik. Ancak bizi dinlemediler. Pazartesi okullar a_ılacak, _ocuklarımız bah_ede mi ders yapacak?’’ dedi. Aslanata, konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım istediklerini, ancak henüz cevap alamadıklarını söyledi. Okul Müdürü Mari Değirmencioğlu ise ‘‘Bir zamanlar sahibi olduğumuz okul binasında kiracı olarak oturmaktayız. Ne var ki, bu durumumuz bizlere fazla görüldü’’ dedi.

Kü_üklerin büyük üzüntüsü

Sıra ve karatahtalarını bah_ede görünce _ok üzülen kü_ük öğrencileri, öğretmenleri de teselli edemedi. Okul Müdürü Mari Değirmencioğlu, miras_ılar arasındaki anlaİmazlık nedeniyle, kiralarını ödemelerine rağmen bu duruma düİtüklerini söyledi. Bah_edeki sandalyesine oturan Mari Hanım, 8 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenlerin okula geleceğini, yağmur altında da olsa dersleri bah_ede yapacaklarını söyledi.

Şirket sahibi: Karardan dönmem

Miltaİ Yönetim Kurulu Baİkanı Mevlüt Adıgüzel, ‘‘Onlar Ayaİ Belediyesi ile anlaİarak bizi hi_e saydılar. Yıllarca kira vermediler. Bizi her yönden dıİladılar’’ diye yakındı. Adıgüzel, ‘‘Kendileri de vakıf. Baİka gayrimenkulleri de var. Tedbirlerini alsalardı. Biz bu kararı almak i_in 8-10 sene uğraİtık. Karardan vazge_mem’’ dedi.

Adıgüzel, vakıf yöneticilerine son olarak Ayaİ Belediyesi ile vakfın kendi aralarında yaptığı mukaveleyi feshederek, kendilerinin de ortak olduğu yeni bir anlaİma yapmaları halinde boİaltma iİlemini durduracaklarını söylediğini belirtti. Mevlüt Adıgüzel, İöyle konuİtu:

‘‘Belediye ihale a_madan bu binayı kiraya verdi. Ortağı olan bizi atlattı, kapalı kapılar ardında anlaİtılar. Bizim baİımıza _orap örmeye _alıİtılar. Onlarınki adalet mi? Vakıf, binayı kaybetmemek i_in hukukun bütün yollarını denedi.’’

Bomonti'ye ge_ici _özüm (9 Şubat 1999, Salı Hürriyet)

Nuran ÇAKMAKÇI, Ersin KALKAN / İSTANBUL

Bomonti Ermeni İlköğretim Okulu'nun sahibi Ankara Ayaİ Belediyesi, kapı dıİarı edilen öğrencilere tatil baİlayana kadar süre verdi. Ge_ici anlaİmayla sınıflarına kavuİan minikler, dün dersbaİı yaptı.

Mal sahibi Ayaİ Belediyesi ve Miltaİ İnİaat Şirketi'yle kira konusunda anlaİamayınca, yıllardır eğitimi sürdürdükleri binalarından kapıdıİarı edilen Bomonti Ermeni İlkokulu öğrencileri, dün sabah yeniden okullarına kavuİtular.

Bomonti Ermeni İlkokulu'nun vakfı ile mal sahipleri arasında son anda yapılan anlaİma uyarınca öğrenciler, okulların tatil olacağı 25 Haziran'a kadar Şiİli'deki binada eğitim görecek. Daha sonra yeni bir kira sözleİmesi imzalanacak ya da öğrenciler baİka bir binaya taİınacak.

Dün saat 08.00'den itibaren okul bah_esinde toplanan öğrenci ve veliler, anlaİmazlığın nasıl giderileceği konusunda endiİeyle beklerken, siyaset_ilerden de destek geldi. ÖDP Baİkanı Ufuk Uras, eski bakanlardan Aysel Baykal, CHP'li milletvekillerinden Mehmet Sevigen, Ahmet Güryüz Ketenci, Esenyurt Belediye Baİkanı Gürbüz Çapan, İnsan Hakları Derneği'nden Eren Keskin sabah okula gelerek velilere destek verdi. Bomonti Mıhitaryan Ermeni Katolik Vakfı Baİkanı Vahe Aslanata ve Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri Fransuva Baloğlu destek ziyaretine gelen konuklara birer gül armağan etti.

Anlaİmadan sonra Miltaİ İnİaat Şirketi adına günlerdir binada bekleyen bek_iler ayrılarak, okulu öğrencilere bıraktılar. Bir süre sonra veliler ve konuklar sıraları, tahtaları ve diğer eİyaları sınıflara taİıdılar. Son olarak öğrenciler alkıİlar arasında sınıflarına girdi. Bu arada bazı veliler gözyaİlarına gü_lükle hâkim olarak, ‘‘İİte ger_ek zafer bu. Çocuklarımızın eğitim hakkı elinden alınmadı’’ dedi.

Vali Çakır arabuluculuk yaptı

Vakıf Yönetim Kurulu Baİkanı Vahe Aslanata ile Genel Sekreter Fransuva Baloğlu, İstanbul Valisi Erol Çakır, Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, Özel Okullardan Sorumlu Milli Eğitim Müdürü Ahmet Mülayim, Şiİli İl_e Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız'la biraraya geldi. Toplantıda, vakıf yöneticileri ve Miltaİ Yönetim Kurulu Baİkanı Mevlüt Adıgüzel, anlaİmaya vardı. Okullar tatil oluncaya kadar öğrencilerin aynı binada eğitimlerini tamamlayacağını söyleyen İstanbul Valisi Erol Çakır, ‘‘Tahliye davasını kazanan Miltaİ Yönetim Kurulu Baİkanı Mevlüt Adıgüzel ile bizzat, malın diğer sahibi Ayaİ Belediyesi yetkilileri ile telefonla yaptığımız görüİmeler sonucunda okul vakfı ile de anlaİmaya varıldı. 25 Haziran'a kadar öğrenciler eğitimlerini sürdürecekler. Daha sonra bina mal sahibine teslim edilecektir. Hukuki süre_ tamamlanmıİtır. Daha sonra taraflar anlaİmaya varmıİtır’’ dedi.

Okul kurtuldu (24 Haziran 1999, Hürriyet)
Ge_tiğimiz sömestr tatilinde boİaltma kararı _ıkarılan Şiİli'deki Ermeni Mıhitaryan İlköğretim Okulu son anda Şiİli Belediyesi tarafından kurtarıldı.

ŞİŞLİ Belediye Baİkanı Mustafa Sarıgül'ün, Mıhitaryan Okulu binasının hissedarlarından Ayaİ Belediyesi ile anlaİması sonucu dün okulun tahliye iİlemi durduruldu. Sarıgül’ün bu giriİiminden habersiz olan okul yönetimi ve öğrenciler ise mezuniyet törenini bir gün önceye almıİlar, okullarını boİaltmaya hazırlanıyorlardı.

Mıhitaryan İlköğretim Okulu'nun Bomonti'deki binası, 1936 beyannamesine kurban giden azınlık vakfı mülklerinden biriydi. Mıhitaryan Vakfı, bu binayı 1936'dan sonra edindiği i_in bina eski sahiplerine iade edilmiİ, boİaltılması i_in karar _ıkmıİtı. Ancak 4 Şubat'taki tahliye iİlemi, gazetemizin ve televizyonların olaya gösterdiği ilgi sonucu Valiliğin araya girmesiyle 1998-99 öğretim yılının sonuna kadar durdurulmuİtu.

Okul yönetimi, dün binayı boİaltmak üzere hazırlandı. Sıralar ve diğer eİyalar kamyonlara konuldu. Mıhtaryan Vakfı'nın Sekreteri Fran_ois Baloğlu, Ankara'dan gelecek bir ‘‘müjdeli’’ haberi beklediklerini söyleyerek, ‘‘Vakıf olarak bina satın almaya ya da kiralamaya gücümüz yok. Herhangi bir _özüm yolu bulamazsak ki öyle görünüyor. Okulu kapatmak zorunda kalacağız’’ diyordu.

Ancak aynı saatlerde gazetemizi ziyaret eden Şiİli Belediye Baİkanı Sarıgül, okulun beklediği ‘‘müjdeli’’ haberi Hürriyet İstanbul'a verdi.

İl_esi sınırları i_inde bulunan okulu kurtarmak i_in binanın sahibi Ayaİ Belediyesi ile görüİmeler yaptığını ve Belediye Baİkanı Rıfat Mavioğlu'nu ikna ettiğini, binanın Şiİli Belediyesi'ne tahsis edilmesini sağladığını söyledi.

Öğleden sonra Şiİli Belediye Baİkan Yardımcısı Vasken Barın, Ayaİ Belediyesi ile protokol imzalandığını gazetemize haber verdi. Böylece okul binası, dün öğleyin Şiİli Belediyesi'nin tasarrufuna bırakılmıİ oldu.

Gazetemize bir a_ıklama yapan Sarıgül, Ayaİ Belediyesi'nce verilen yetki uyarınca, binanın öğretim faaliyetini sürdüreceğini, ülkemize _ok sayıda değerli yurttaİ yetiİtiren bu kurumun sonsuza kadar okul olarak kalabilmesi i_in ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Ermeni Katolik Mıhitaryan Vakfı 1958'de Şiİli İzzetpaİa Sokak 45 Numaralı adresteki bu binayı zamanın Ayaİ Prensesi Emine Tevfika Ayaİlı'dan 710 bin liraya satın aldı. 1808'de kurulan okulunu buraya taİıdı. Ancak, 1980'de teftiİe gelen Milli Eğitim Bakanlığı müfettiİleri vakıf yöneticilerine, ‘‘1936'dan sonra azınlık vakıflarının bina alma hakları yok. Bu nedenle bina size ait değil’’ dedi.

Ger_ekten de Yargıtay'ın 1974'de aldığı ‘‘azınlık vakıfları 1936'dan sonra mülk edinemezler’’ İeklindeki karar gereği, bu bina Mıhitaryan Vakfı'nın elinden alınarak eski sahiplerine verildi. Bu arada, Emine Ayaİlı ölmüİ, malvarlığını Ankara Ayaİ Belediyesi'ne bırakmıİtı. Böylece binanın dörtte ü_ü bu belediyenin eline ge_ti. Dörtte birini elinde bulunduran Emine Ayaİlı'nın kardeİi ise hissesini Miltaİ İirketine sattı. Miltaİ, icraya baİvurdu. Valiliğin araya girmesiyle tahliye sömestr sonuna (25 Haziran) ertelendi. Ancak bu arada Şiİli Belediyesi binanın öbür hissedarı Ayaİ Belediyesi ile anlaİarak dün binanın kendisine tahsis edilmesini sağladı.

 

Belediye, Ermeni okulunu kurtardı (5 Ağustos 1999, Hürriyet)

Ersin KALKAN

Şiİli'deki Özel Bomonti Ermeni Mıhitaryan İlköğretim Okulu'nun hisselerini satın alan Belediye, Ayaİ Belediyesi ile de anlaİarak binayı Mıhitaryan Okulu Vakfı'na tahsis etti.

Ge_tiğimiz öğretim yılının ortasında sokakta kalma tehlikesi atlatan Şiİli'deki Özel Bomonti Ermeni Mıhitaryan İlköğretim Okulu öğrencileri eğitim yuvalarına yeniden kavuİtu. Belediye Baİkanı Mustafa Sarıgül, se_im kampanyasında verdiği sözü tutarak, okul binasının iki sahibinden biri olan Miltaİ AŞ'nin hisselerini belediye adına satın aldı. Sarıgül, diğer hissedar Ayaİ Belediyesi ile de uzun vadeli bir tahsis protokolü yaparak binayı Mıhitaryan Okulu Vakfı'na tahsis etti. Okul bah_esinde dün yapılan teslim törenine, Mustafa Sarıgül, Ayaİ Belediye Baİkanı Rıfat Mavioğlu, Şiİli Belediye Baİkan Yardımcısı Vasken Barın, DSP İstanbul İl Baİkanı Hasan Fehmi Yavuzalp, Mıhitaryan Vakfı Baİkanı Fransuva Baloğlu, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ve _ok sayıda Ermeni cemaati üyesi katıldı.

A_ılıİ konuİmasını yapan Ayaİ Belediye Baİkanı Mavioğlu, binanın kendilerine Emine Ayaİlı tarafından bağıİlandığını ama bir eğitim kurumuna ticari bir meta olarak bakamayacaklarını ifade etti.

Şiİli Belediye Baİkanı Sarıgül ise, okul binasının _ocukların elinden alınmaya _alıİılmasının büyük talihsizlik olduğunu söyledi.

Artık okul sizin

Se_im kampanyasında, ‘‘Mıhitaryan Okulu'nun sonsuza kadar _ocuklarda kalması i_in ne gerekiyorsa yapacağız’’ dediğini hatırlatan Sarıgül, ilk iİ olarak bu konuya el attıklarını belirtti. ‘‘Görevimiz, Şiİli'de ve ülkemizde dil, kültür ve din farkı gözetmeksizin tüm vatandaİlarımıza eİit ve adil davranmaktır. Yürekleri sızlatan ve vicdanları yaralayan hi_bir giriİime prim vermeyeceğiz’’ diyen Sarıgül, Mıhitaryan Okulu'nun ülkemize _ok sayıda, bilim, kültür ve sanat insanı kazandırdığını söyledi.

Mıhitaryan Vakfı Baİkanı Fransuva Baloğlu da konuİmasında Mustafa Sarıgül, Rıfat Mavioğlu ve Vasken Barın'a teİekkür etti. 191 yıllık ge_miİi olan okulun, tarihin en zor dönemlerinden birini yaİadığını söyleyen Baloğlu, ‘‘Asla kabul etmeyeceğimiz bir haksızlığa karİı bu bah_ede direndik’’ dedi. ‘‘Bundan sonra düzeltilmesi gereken 1936 Beyannamesi uygulamalarıdır. Artık Cumhuriyet tarihimizin _öp sepetine atılması gereken o _ağdıİı metindir’’ diyen Baloğlu, Ermeni azınlığın, Türkiye'de yaİayan yabancılar değil, bu ülkenin öz evlatları olduğunu belirtti.

Törenden sonra, öğrenciler akordiyon eİliğinde _alan müzikle Ermeni folklorundan örnekler sundu. Mustafa Sarıgül de halaya katıldı.

1936 Beyannamesi kurbanı

Şiİli Cumhuriyet Mah. İzzetpaİa ve Arpasuyu Sokağı'nda bulunan Bomonti Mıhitaryan Okulu binası, 1958'de Tevfika Emine Ayaİlı'dan Surp Gazar Vakfı'nca 710 bin liraya alındı. Ama Vakıflar Müdürlüğü 1979'da dava a_ıp vakfın tapusuna tedbir koydurdu. Davada tapu kaydının iptali ve eski kaydın ihyası da talep edildi. Gerek_e binanın, vakfın 1936 beyannamesinde bulunmamasııydı. Mahkeme 1984'te tapu kaydının iptaline ve eski kaydın ihyasına karar verdi. Karar 1985'te onaylandı. Böylece bina eski sahip Emine Ayaİlı'nın mirası Ayaİ Belediyesi'ne ve kardeİlerine kaldı. Kardeİleri ise hisselerini Miltaİ Şirketi'ne sattı. Ayaİ Belediyesi ve Miltaİ Şirketi vakıf hakkında, oturdukları süre i_inde kira ödemedikleri i_in ecr-i misil davası a_tı ama davalar reddedildi.

1988'de Ayaİ Belediyesi ile Surp Gazar Vakfı idaresi arasında bir kira sözleİmesi yapıldı ve okulun sürekliliği sağlandı. Ama kü_ük hissedar Miltaİ Şirketi buna itiraz etti ve Surp Gazar Vakfı'nın müdahalesinin önlenmesi i_in iİgal tazminatı talebiyle dava a_tı. Bu dava neticesinde okulu 1999'un Şubat ayında tahliye ettirdi.